Prestesamling

Praktisk informasjon

Fra:16.1.2018

Til:17.1.2018

Sted:I Hønefoss kirke og Sundvollen hotell

Arrangør:Tunsberg bispedømmeråd

Temaet for samlingen er «Håp» og «Beredskap» - tilbakeblikk og framblikk!   Det kommer mange spennende gjester, og vi håper på at det blir dager til inspirasjon og felleskap.