Dåp Balke kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.13.00

Til:18.4.2021 - kl.14.00

Sted:Balke kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Eystein Alexander Elde
Organist: Liv-Ingund Ødegaard
Prekentekst: Joh 10,1-10
Dåp