Gudstjeneste Balke kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.11.00

Til:18.4.2021 - kl.12.00

Sted:Balke kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Lars Harald Tjøstheim
Organist: Liv-Ingund Ødegaard
Prekentekst: Joh 10,1-10
Offerformål: Balke menighet - menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp