Gudstjeneste Hoff kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.12.15

Til:17.5.2021 - kl.13.15

Sted:Hoff kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Eystein Alexander Elde
Organist: Robert Brodacki
Prekentekst: Matt 22,17-22
Offerformål: Menighetens eget arbeid