Gudstjeneste Kapp kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2021 - kl.18.00

Til:13.5.2021 - kl.19.00

Sted:Kapp kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi himmelfartsdag
Liturg: Christina Grevbo, Eystein Alexander Elde
Organist: Robert Brodacki
Prekentekst: Luk 24,46-53
Offerformål: Menighetens eget arbeid
Dåp