Gudstjeneste Nordlien kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.11.00

Til:18.4.2021 - kl.12.00

Sted:Nordlien kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Anny Holien, Christina Grevbo
Organist: Jostein Fikstvedt
Prekentekst: Joh 10,1-10
Offerformål: Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Merknader: Tårnagenter
Dåp