Gudstjeneste Totenviken kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.11.00

Til:25.4.2021 - kl.12.00

Sted:Totenviken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Lars Harald Tjøstheim
Organist: Jostein Fikstvedt
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Balke menighet - menighetsarbeidet
Nattverd
Dåp