Høymesse Kolbu kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.11.00

Til:25.4.2021 - kl.12.00

Sted:Kolbu kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Magnar Elde
Organist: Anne Karin Gresbakken
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Engen kloster
Nattverd
Dåp