Gudstjeneste Balke kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.5.2021 - kl.18.00

Til:2.5.2021 - kl.19.00

Sted:Balke kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: Lars Harald Tjøstheim
Organist: Mona Jorunn Stensrud Larsen
Prekentekst: Luk 13,18-21
Offerformål: Balke menighet - kirkemusikk
Nattverd