Gudstjeneste med nattverd Åfjord kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Åfjord kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: KKJ
Organist: Astrid Jørgine Elvebakk
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Kirkens Bymisjon
Nattverd