Gudstjeneste AVLYST Roan kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2021 - kl.10.00

Til:17.5.2021 - kl.11.00

Sted:Roan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Einar Strøm
Prekentekst: Matt 22,17-22