Gudstjeneste uten nattverd Stoksund kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.9.2020 - kl.18.00

Til:20.9.2020 - kl.19.00

Sted:Stoksund kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 16. søndag i treenighetstiden
Liturg: Kristian Kjenes
Organist: Astrid Jørgine Elvebakk
Prekentekst: Mark 7,31-37
Offerformål: Menighetsarbeidet
Merknader: Presentasjon av årets konfirmanter
50- og 60-årskonfimantjubileum