Gudstjeneste med nattverd Storekorsnes kpl.

Praktisk informasjon

Fra:18.3.2018 - kl.11.00

Til:18.3.2018 - kl.12.00

Sted:Storekorsnes kpl.

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Liturg: Ingrid Spikkeland
Organist: Jonny Kristian Pettersen
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Lisas arbeid Madagaskar
Nattverd
Dåp