Barnekor

Praktisk informasjon

Fra:13.2.2020 - kl.17.00

Til:13.2.2020 - kl.18.00

Sted:

Arrangør:Alta menighet