Gudstjeneste med nattverd Kåfjord kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.18.00

Til:5.7.2020 - kl.19.00

Sted:Kåfjord kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i treenighetstiden
Liturg: Geir Gjesseng
Organist: Irina Girunyan
Prekentekst: Matt 7,15-20
Offerformål: Menighetsarbeidet (Alta)
Merknader: 80-års Minnegudstjeneste.

16.6.40 ble soldater fra Alta bataljon tatt i mot i Øverbygd kirke etter å ha vandret i ukevis i fjellet etter kampene på Narvikfronten.
Soldatene var desilusjonert og så knapt forskjell på hverdag og helg. General Ruge befalte at det skulle avholdes gudstjeneste for soldatene.

Den søndagen ble det holdt gudstjeneste for soldatene i Øvrebygd kirke, Sokneprest Bernhard Jenss Eggesbø holdt en preken som gjorde sterkt inntrykk på soldatene.

I 2020 er det 80 år siden denne dagen. Tirpitz museet holder en kulturhistorisk markering i Kåfjord og ønsker at det også skal inngå en gudstjenste i deres program. De ønsker at biskopen skal delta.


Biskop Olav Øygard blr med på gudstjenesten.
Alta møtettkor blir med, dirigent: Kantor Knut

Nattverd