Gudstjeneste med nattverd Kåfjord kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.18.00

Til:2.8.2020 - kl.19.30

Sted:Kåfjord kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9. søndag i treenighetstiden
Liturg: Günter Theiss
Organist: Knut Nesse Stavseth
Prekentekst: Rom 8,31-39
Offerformål: Menighetsarbeidet (Alta)
Nattverd