Gudstjeneste med nattverd Nordlyskatedralen Alta kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.8.2019 - kl.11.00

Til:18.8.2019 - kl.12.30

Sted:Nordlyskatedralen Alta kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: Anne S, Ingrid S, Torkild E. Hausken
Organist: Knut Nesse Stavseth
Prekentekst: Mark 11,25-26
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Merknader: Innsettelse av kapellan Torkild Enstad Hausken.
Nattverd
Dåp