Gudstjeneste med nattverd Nordlyskatedralen Alta kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.11.00

Til:5.7.2020 - kl.12.30

Sted:Nordlyskatedralen Alta kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i tr.tiden
Liturg: Ingrid Spikkeland
Organist: Elena Guttormsen
Prekentekst: Matt 7,15-20
Offerformål: Kirkens Bymisjon
Nattverd
Dåp