Gudstjeneste med nattverd Nordlyskatedralen Alta kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.30

Sted:Nordlyskatedralen Alta kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: Ivar Smedsrød
Organist: Irina Girunyan
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: MISJONSAKSJON
Nattverd
Dåp