Gudstjeneste med nattverd Alta kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2019 - kl.11.00

Til:30.5.2019 - kl.12.30

Sted:Alta kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi himmelfartsdag
Liturg: Rolf Sommerseth
Organist: Jonny Kristian Pettersen
Prekentekst: Joh 17,1-5
Offerformål: Menighetsarbeidet (Alta)
Nattverd