Gudstjeneste med nattverd Elvebakken kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.11.00

Til:18.4.2019 - kl.12.30

Sted:Elvebakken kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Trond Kasbo
Organist: Robert Bårdsen
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Menighetsarbeidet (Alta)
Nattverd
Dåp