Gudstjeneste med nattverd Nordlyskatedralen Alta kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.30

Sted:Nordlyskatedralen Alta kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i påsketiden
Liturg: Mark Drogseth
Organist: Robert Bårdsen
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: Søndagsskolen Norge
Nattverd
Dåp