Gudstjeneste med nattverd Talvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.30

Sted:Talvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Øyvind O
Organist: Irina Girunyan
Prekentekst: Matt 13,24-30
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Merknader: Bibeldag
Nattverd