Gudstjeneste med nattverd Langfjord kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.30

Sted:Langfjord kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Ivar Smedsrød
Organist: Knut Arne M
Prekentekst: Luk 18,35-43
Offerformål: Det Norske Bibelselskap
Nattverd