Konfirmasjonsgudstjeneste Nordlyskatedralen Alta kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2019 - kl.11.00

Til:30.5.2019 - kl.12.30

Sted:Nordlyskatedralen Alta kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag
Liturg: Ingrid Spikkeland, Oddhild Klevberg
Organist: Knut Nesse Stavseth
Prekentekst: Joh 17,1-5
Offerformål: Menighetsarbeidet (Alta)