Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet

 

Alta og Talvik menigheter har mange forskjellige aktiviteter med ulike målgrupper.

Noen av våre aktiviteter er:

  • KANU er Kirkens Arbeid i Nord for Utviklingshemmede. Det arrangeres gudstjenesteverksteder og sangkvelder. Se vår kalender for tid og sted.
  • Integreringsarbeid har et stort fokus i vår menighet. Vi ønsker å gi nyinnflyttede i Alta mange forskjellige arenaer de kan treffe andre likesinnede.
  • Hjerterom er et trivelig møtested for alle voksne. 
  • Kom.Inn er et møtested for ungdom i alderen 13-19 år.
  • Samtalegrupper for mennesker som har mistet noen de er glade i.

 Menigheten hadde ikke klart å ha så mange aktiviteter uten frivillige, og vi trenger alltid flere. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å være frivillig.

Dersom det er ønsker om andre aktiviterer, ta gjerne kontakt med oss på kirkekontoret, vi er åpne for nye ideer!

Kontaktinformasjon for Alta kirkelige fellesråd

Alta kirkekontor ligger i Nordlyskatedralen Alta kirke.

Kontoradresse: 

Markedsgata 30

9510 Alta

 

Postadresse:

Postboks 1172

9504 Alta

E-post: kirken@alta.kirken.no