Velkommen som konfirmant i Alta og Talvik menigheter!

I kirka er det rom for både tro og tvil. Vi ønsker at konfirmantåret skal være både sosialt og lærerikt.

Mer informasjon om konfirmantåret 2018/2019 kommer

Kontaktinformasjon for Alta kirkelige fellesråd

Alta kirkekontor ligger i Nordlyskatedralen Alta kirke.

Kontoradresse: 

Markedsgata 30

9510 Alta

 

Postadresse:

Postboks 1172

9504 Alta

E-post: kirken@alta.kirken.no