Gudstjenester i Askim kirke

I Askim kirke feires det gudstjeneste hver søndag. Gudstjenesten er menighetens hovedsamling. I menighetens visjon kaller vi gudstjenesten for en kraftkilde. Her er alle hjertelig velkommen uansett bakgrunn eller alder. I Askim kirke feires det gudstjeneste normalt sett hver søndag, og noen ganger i året ute i friluft. I gudstjenestene møtes vi på tvers av generasjoner, men for at barna særlig skal bli møtt har vi "Skattekisten", en søndagsskole som foregår i kapellet under gudstjenesten.