Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Ledig stilling: 60 % fast stilling som administrasjonsleder i Laksevåg menighet

Bergen kirkelige fellesråd har ledig 60 % fast stilling som administrasjonsleder i Laksevåg menighet.

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Laksevåg menighet hører til Bergen domprosti.  Laksevåg kirke er en vakker trekirke fra 1875.  Den ligger idyllisk til nær sjøen ved Laksevågparken på Damsgård.  I et påbygg til kirken er det menighetssal, kirkestue og kontorer for prest(er), kantor, kirketjener, administrasjonsleder og frivillighetskoordinator. De ansatte i Laksevåg og Nygård menigheter danner én felles stab, med stabsmøte hver uke.

Stillingen som administrasjonsleder gir rom for selvstendig saksbehandling og krever god evne til samarbeid og deltagelse i teamarbeid, samt evne til å arbeide ryddig og strukturert.

Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med sjef menighetsavdeling som nærmeste overordnet.

Stillingens formål

 • Administrasjonsleder skal ivareta daglige leder-funksjoner for menighetsrådet og være menighetsrådets administrative ressurs.
 • Administrasjonsleder skal være BKF sin representant i soknet.
 • Administrasjonsleder skal i samarbeid med sokneprest, bidra til et godt samarbeid med alle i og utenfor staben.

 Hovedoppgaver:

 • Saksbehandling, sekretær og ansvarlig for effektuering av menighetsrådets vedtak, samt administrere menighetens virksomhet i samarbeid med menighetsråd og stab.
 •  Ansvarlig for økonomistyring og økonomisk planlegging, inkludert budsjettarbeid.
 • Er fast med i menighetens arbeidsutvalg og er rådets administrative representant.
 •  Ha det overordnede administrative ansvar for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet i menigheten, ivareta daglig administrativ ledelse og administrere stabsmøtet i samarbeid med sokneprest.
 • Personalansvar for ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett, og kan påta seg personalansvar for menighetstilsatte etter avtale.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, ev. annen relevant utdanning/praksis
 • God vurderingsevne og evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og kvalitativ god måte
 • Kjennskap til lover og forskrifter som gjelder på personalområdet
 • Kjennskap til offentlig saksbehandling
 • Det legges vekt på gode samarbeidsevner
 • Vi søker etter en person som har ledererfaring

 Personlig egnethet vil bli lagt vekt på.

Søker må være medlem av Den norske kirke.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og personalreglement.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelse: 01.09.18 eller etter avtale

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf: Stilling med saksnummer: 18/117. Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju. Vi ber om at søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske institusjoner om å legge ved norske oversettelser.

 Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

 For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt personalsjef Berit Bakke, eller sjef menighetsavdelingen Tove Margrete Nordmark.

SØKNADSFRIST: 05.08.2018