Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Ledig stilling: 100 % fast stilling som diakonimedarbeider i Bergen domkirke menighet

Bergen kirkelige fellesråd har ledig 100 % fast stilling som diakonimedarbeider i Bergen domkirke menighet

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

STILLING MED SAKSNR  18/181

Bergen domkirke menighet har i samarbeid med Bergen kirkelige fellesråd ledig en 100% fast stilling som diakonimedarbeider.
Bergen domkirke menighet omfatter størstedelen av Bergen sentrum, og ble opprettet 1. januar 2002, da seks sentrumsmenigheter ble slått sammen til en. Menigheten omfatter de fem kirkene Domkirken, Johanneskirken, Nykirken, Mariakirken og St. Jakob kirke, med et aktivt og mangfoldig kultur- og menighetsliv.


Stiftelsen Domkirkeboligene er en selvstendig diakonal institusjon som har et nært samarbeid med Bergen domkirken Menighet. Stiftelsens har til formål «å gjennomføre diakonale oppgaver i menigheten, særlig ved å eie og leie ut bolig til personer som i kraft av alder eller helse eller sosiale omstendigheter trenger hjelp til egnet bolig.» For dette formålet eier Stiftelsen Kong Oscars gt. 88. Den har også ansvaret for drift av naboblokken Kong Oscars gt. 90a som drives med tilsvarende formål av to andre stiftelser. Til sammen har de to blokkene nesten 100 leiligheter.


Bergen domkirke menighet har lange og rike tradisjoner innen diakonalt arbeid. Diakonatene i de ulike sentrumsmenighetene har bygget flere institusjoner som fortsatt er i drift. I seinere år er det kommet til flere diakonale aktører (som Kirkens Bymisjon) i Bergen sentrum. I samarbeid med disse ønsker vi å styrke kirkens diakonale engasjement i byen. Vi søker derfor en diakonimedarbeider som kan bidra til dette.

Diakonimedarbeideren vil samarbeide nært med øvrige medarbeidere i Stiftelsen Domkirkeboligene og i Bergen domkirke menighet.

Nærmeste overordnede vil være daglig leder i Bergen domkirke menighet.

Arbeidsoppgaver:
• Arbeide etter gjeldende Plan for diakoni
• Hyggetreff mm. for beboerne i Domkirkeboligene og andre eldre/ensomme i menigheten.
• Legge til rette for å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid
• Ansvar for rekruttering, opplæring og samarbeid med frivillige medarbeidere
• Ansvar for besøkstjenesten
• Andre oppgaver kan også tilkomme stillingen

Vi søker en person som:
• Har relevant utdanning med erfaring fra lignende arbeid
• Behersker norsk flytende både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:
• Er kontaktskapende og evner til å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement
• Evne til å etablere kontakt både med enkeltmennesker og med ulike samarbeidspartnere
• Evner å arbeide selvstendig, men også i team

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Kirkeloven § 29.
Søker må være medlem av Den norske kirke.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
• Et spennende arbeidsfellesskap med både ansatte og frivillige
• Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse
• Ulykkes- og gruppelivsforsikring
• Bedriftshelsetjeneste
• Tiltredelse 01.09.18 etter avtale


Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf
Sak nr. 18/181
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt daglig leder Marit Jørstad, tlf. 97159033, epost; mj426@kirken.no  eller personalsjef Berit Bakke, tlf. 99604561, epost bb957@kirken.no.

 

SØKNADSFRIST: 05.08.2018