Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Ungdomsdiakon / Diakonimedarbeider i Olsvik og Loddefjord menigheter (50% fast).

Det er ledig 50% stilling som ungdomsdiakon/diakonimedarbeider i Olsvik og Loddefjord menigheter. Søknadsfrist er 24. oktober 2019.

Det er ledig 50 % fast stilling som ungdomsdiakon/diakonimedarbeider i Olsvik menighet og Loddefjord menighet (Loddefjorddalen).

Tiltaket ble etablert i 2011 og har som formål å treffe vanskeligstilt ungdom der de befinner seg i bydelen. Behovene til målgruppen er variert og i endring, men har som fellesnevner at det er vanskelig å finne seg til rette i hverdagen og finne trygge sosiale nettverk.  Det er utviklet et tett samarbeid med Forandringshuset og kommunen om Elvetun. Og det er særlig fokus på arbeidet med jentegruppen United Sisters, og drift og videreutvikling av 13-20, som er et arbeid der man gjennom bruk av tid og anerkjennelse vil bidra til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er, og opplever trygghet i forhold til seg selv og andre.

Arbeidsoppgaver:

- Være en ungdomsdiakon i hovedsak i og rundt Vestkanten storsenter med målgruppe 13 - 19 år
- Videreføre kirkens gode samarbeid med ulike offentlige etater, blant annet åpent hus på Elvetun, og andre relevante samarbeidspartnere i bydelen
- DUA arbeidet er organisert med en egen styringsgruppe som ivaretar styringen av  arbeidet på vegne av de to menighetsrådene. Ungdomsdiakonene deltar normalt i
styringsgruppemøtene for å drøfte utvikling og forbedringer i arbeidet
-  Samarbeid med Bergen kommune og Forandringshuset om drift av Elvetun
-  Arbeid med13-20
-  Tyverisamtaler i samarbeid med Vestkanten storsenter og politiet
-   Rekruttere og motivere frivillige medarbeidere og veilede disse
-   Mye av arbeidet vil være på ettermiddag / kveldstid

-   Oppgavene tydeliggjøres gjennom den enkeltes stillingsbeskrivelse

Diakonene har et selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av de oppgaver som er tillagt stillingen. Det er tiltenkt at ungdomsdiakonen i 50 % stilling skal kunne ta et lederansvar i feltarbeidet, og vil samarbeide tett med en annen diakon som er ansatt innenfor samme arbeidsområde.
Nærmeste leder vil være administrasjonsleder i Loddefjord menighet .

Kvalifikasjoner:

- Kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for diakon, evt. relevant høyere utdanning, f.eks innen helse og sosial, psykiatri,  sosionom- eller kateketutdanning på  bachelornivå
- Trives i relasjon med ungdom som har en krevende tilværelse
- Samarbeide godt, være inkluderende og vise gjennomføringskraft
- Være selvgående, målrettet og strukturert.

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Ved tilsetting av diakon skjer det med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev, jf. Tjenesteordningen § 5.
Det kan bli spørsmål om samlivsform iflg. AML § 13.4
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.
Søker må være medlem av Den norske kirke.

Vi tilbyr:

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

  • Variert arbeid i positivt miljø
  • Tilsetting på vanlige vilkår
  • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
  • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Ved behov kan det avtales veiledning
  • Tiltredelse: Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (ka.no ) og Bergen kirkelige fellesråds Arbeids- og personalreglement.

HER KAN DU SØKE PÅ JOBBEN

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.
Vi ber om søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt sjef for menighetsavdelingen Tove Margrete Nordmark tlf.996 42 317,  e-post: tn527@kirken.no eller

HR-sjef Knut Arne Aasen tlf 408 09 232, e-post ka667@kirken.no

 

Vår visjon er å «Speile Guds himmel i jordnært liv» og våre verdier er ÅPEN, FRIMODIG, TROVERDIG.

Bergen kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for 160 ansatte og har kirkevergen som daglig leder.

Vi bygger, vedlikeholder og drifter kirkebyggene og gravplassene i Bergen.  I tillegg ivaretar vi administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 25 menigheter i vår by, utarbeider planer for den kirkelige virksomheten i byen og ivaretar soknenes interesser i forhold til kommunen.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"