Honnørsang

Praktisk informasjon

Fra:3.9.2019 - kl.11.30

Til:3.9.2019 - kl.13.30

Sted:Torgstuen - Åsane kirke

Arrangør:

Honnørklubbens honnørsang

Vi synger muntre sanger og salmer i Torgstuen i Åsane kirke

Bevertning