Honnørtrim/folkedans

Praktisk informasjon

Fra:15.1.2020 - kl.11.30

Til:15.1.2020 - kl.13.30

Sted:Torgstuen - Åsane kirke

Arrangør:

Honnørklubbens dansegruppe/trim

Vi danser sammen i Torgstuen i Åsane kirke

Instruktør

Pause med bevertning