Bønneliste

Kjære forbedere! Til Herren kan vi komme med alt! «Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre.» Jes 59,1

Vi ber/takker for: 

Uke 36

Birkeland kantori og kantorene våre. Bobla tensing, barnekorene og alt musikkarbeidet i lokalmiljøet vårt.Alle konfirmantene i Birkeland og Sædalen

Uke 37

Gudstjenesten i Sædalen med skolestartsmarkering.NLA 50 år, og markering av det på gudstjenesten i Birkeland

Uke 38

Diakoniarbeidet i menigheten og medarbeiderne. Diakoniens dag 23/9. Presentasjon av konfirmanter og konfirmantarbeidet generelt.

Uke 39

Konserten 25/9 «For et varmere Nesttun», og bibeltimen samme kveld i Birkeland.

Uke 40

Naboene våre, og alle vi møter i arbeid, på skole, hjemme og andre steder.

Uke 41

Skolens høstferie. Samarbeid skole - kirke.

Uke 42

Høsttakkefestene i Birkeland og Sædalen 21/10.

For organistene, frivillige musikere og alle korene i menigheten. Kantoriets konsert 21/10. Sorgseminaret 20/10.

Uke 43

Alt fredsbevarende arbeid i verden. For statsledere i alle land. Forestillingen «Babettes gjestebud» i Birkeland kirke 28/10.

Uke 44

Allehelgensdag 4/11 med høymesse kl 11 i Birkeland og Sædalen, og kveldsresitasjon kl. 19 i Birkeland. Alle som sliter med sorg og savn. Oppstart av sorggrupper

Uke 45

Konfirmantweekend 8/11-11/11 i Sætervika. Misjonsprosjektet i Estland og for alle ansatte og medlemmer i menighetene der

Uke 46

Alle som sliter med rusproblemer og deres familier og venner. Våre naboer på MO-senteret (mottaks- og oppfølgingssenteret)

Uke 47

Speidere og speiderledere i Sædalen og Birkeland.

Sitat

«Gud, du har skapt mitt hjerte, og mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Augustin