Bønneliste

Kjære forbedere! Til Herren kan vi komme med alt! «Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre.» Jes 59,1

Vi ber/takker for:

Uke 1

Det nye året, fred i konfliktfylte områder, planlegging og oppstart av alle ting, åpen kirke hver fredag, og familiegudstjenesten i Birkeland 4/1.

Uke 2

Nabokaféen og undringsstundene, alle som lider i forbindelse med krig og uro og naturkatastrofer, kveldstoner annenhver torsdag i Birkeland kirke.

Uke 3

Sorggruppene i prostiet og for lederne, alle som er i sorg, Birkeland 1. KFUK-speidere og speiderarbeidet nasjonalt og globalt.

Uke 4

Menighetsrådet og det viktige arbeidet de gjør, grønn arbeidsgruppe og arbeidet med Grønn menighet, tårnagent-helga for 8-åringer i Birkeland og Sædalen.

Uke 5

Bibeltimen 29/1, bibelgruppene våre, alle nye i nabolag og menigheten, dåpsbarn og dåpsfamilier, ungdomsarbeiderne våre og nattkaféen for ungdom.

Uke 6

Alt ulønnet og lønnet arbeid som gjøres i Birkeland og Sædalen, administrasjonsleder og frivillighetskoordinator og alle frivillige medarbeidere.

Uke 7

Trofaste forbedere. Natteravner og dagravner i lokalmiljøet. Våre naboer på MO-senteret og Sesam. Karnevals- og juniorkonfirmantgudstjeneste i Sædalen.

Uke 8

Alle som lider nød i verden, i vårt eget land og i vår menighet. Alle dåpsbarn og familier/faddere.

Skolens vinterferie som starter denne helgen.

Uke 9

Bibeltimen 26/2. Prestene i Birkeland og Sædalen. Flyktninger – både i vår nærhet og langt borte.

Uke 10

Fastetiden og fastegudstjenesten 6/3. Ungdomslederkonferansen i Bjørgvin bispedømme. Biskopen og alle ansatte på bispekontoret.

Uke 11

Alle som er syke eller strever med andre ting. Alle brutte relasjoner og konflikter, små eller store.

Uke 12

Alle som sørger over tapet av noen, sorgseminaret lørdag 23/3. Samtalegudstjenesten for diakonikonfirmantene 24/3.

Uke 13

Alle kakebakere, suppekokere og medarbeidere til kirkekaffe. Alle som bryr seg om menighetshuset vårt.

Uke 14

Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp 7/4 i Sædalen. «Påskeskatten» for syvåringer og gudstjeneste med «Palmen» i Birkeland.

Uke 15

Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp 9/4 i Birkeland. At alle tilflyttere kan finne en plass i menighetene våre. For fred og forsoning i hjem, land og i verden.

Uke 16

Påskegudstjenestene og -arrangementer i menigheten og byen vår. At vi skal forstå mer av hva Jesus har gjort for oss. At Gud bevarer folk fra ulykker i påskefjellet.

Uke 17

Friluftsgudstjenesten i Sædalen 2. påskedag. Konfirmasjonsgudstjenestene i helgen og de nærmeste ukene. Konfirmantene og familiene deres.

Sitat

«Gud, du har skapt mitt hjerte, og mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Augustin