Dagens bibelord

Fil 2,6-11

6 Han var i Guds skikkelseog så det ikke som et rovå være Gud lik, 7 men ga avkall på sitt eget,tok på seg tjenerskikkelseog ble mennesker lik.Da han sto fram som menneske, 8 fornedret han seg selvog ble lydig til døden, ja, døden på korset. 9 Derfor har også Gudopphøyd ham til det høyesteog gitt ham navnet over alle navn. 10 I Jesu navn skal derforhvert kne bøye seg,i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge skal bekjenneat Jesus Kristus er Herre,til Gud Faders ære!