Diakoni og omsorg

Les mer om Birkeland sitt diakonale arbeid.

Den norske kirkes definisjon er at «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»Diakoni handler altså om å fortelle om Gud uten å bare bruke ord, men ved å gjøre ting for hverandre.

Selve ordet diakoni betyr ”tjeneste”, og enkelt sagt er det det det handler om: vil du gjøre meg en tjeneste, vil du gjøre Gud en tjeneste? Diakonien angår alt som skjer i en menighet – den er ikke et område for spesielt interesserte. Gjennom ulike tiltak og aktiviteter ønsker vi i Birkeland menighet å skape gode fellesskap og møteplasser for alle, og å løfte blikket ut over vår egen menighet og lokalmiljø. Birkeland menighet har en diakon i 100% stilling som leder det organiserte diakonale arbeidet sammen med diakoniutvalget, i tillegg til mange flotte frivillige medarbeidere i alt barne-, ungdoms- og voksenarbeidet. Klikk på lenkene under for mer informasjon.