Bobla Tensing

Praktisk informasjon

Fra:3.6.2021 - kl.18.00

Til:3.6.2021 - kl.20.00

Sted:Birkeland menighetshus oppe

Arrangør: