Bobla Tensing

Praktisk informasjon

Fra:6.5.2021 - kl.18.00

Til:6.5.2021 - kl.20.00

Sted:Birkeland menighetshus oppe

Arrangør: