Langfredag - gudstjeneste med korsvanding for barn.

Praktisk informasjon

Fra:19.4.2019 - kl.11.00

Til:19.4.2019 - kl.12.00

Sted:Birkeland kirke

Arrangør:

Langfredag. Pasjonsgudstjeneste.
Tekst: Matt 26,30 – 27,50

Gudstjenesten blir etterfulgt av en korsvandring for barn. Ca kl. 12.15