Kveldstoner i åpen kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2018 - kl.18.00

Til:6.12.2018 - kl.18.45

Sted:Birkeland kirke

Arrangør:

Carsten Dyngeland og Barbro Husdal inviterer deg til å komme innom kirken for å lytte til folketoner, kjente klassiske stykker og original melodier. Orgel/klaver/sang.
Kollekt ved utgang til Birkeland kirkemusikk/kulturutvalg.