Menighetsbasar med kafe

Praktisk informasjon

Fra:29.11.2019 - kl.16.00

Til:29.11.2019 - kl.19.30

Sted:Birkeland menighetshus oppe

Arrangør: