Vil du være med og styre kirken vår?

Høsten 2019 skal det velges 7000 medlemmer til menighetsrådene i Den norske kirke. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Bli med!

Kirkevalget holdes samme dag som kommune- og fylkestingsvalget. Valgdagen i år er 9. september. Noen kommuner har også valg 8. september, og du kan forhåndsstemme fra  10. august.

Kirkevalget er viktig for kirken vår! Det er de valgte ledere i menighetsrådet, kirkelige fellesråd, bispedømmerådet og Kirkemøtet som har myndighet til å bestemme hvilke oppgaver kirken skal prioritere. Kirkevalget sikrer at kirken er en demokratisk organisasjon, og alle som er medlemmer i Den norske kirke, og som fyller 15 eller mer i løpet av 2019, kan stemme.

Hvordan vil du at kirken skal være?

Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget. Kirken er et mangfoldig felleskap. Hver uke inviterer kirken titusenvis av folk til aktiviteter, gudstjenester og kulturopplevelser.

Ser du nærmere på arbeidet med gudstjenester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern om skaperverket og mye mer, vil du oppdage et mangfold av mennesker og tjenester. Ulike meninger og ulikheter gjør fellesskapet rikere. Derfor trenger vi nettopp deg og naboen din i menighetsrådet.

I forkant av Kirkemøtet våren 2018 hadde Kirkerådets flertall på forhånd innstilt på å avvikleordningen med nominasjonskomiteer, og kun åpne for andre valglister. Men i kirkemøtesalen i Trondheim tok mange til orde for å beholde nominasjonskomiteene, ikke minst fordi de gir menighetsrådene mulighet til å påvirke.
Etter lang debatt vedtok Kirkemøtet å i hovedsak videreføre ordningen fra forrige valg. Kirkevalgene skal fremdeles inneholde både lister fra en nominasjonskomité og fra andre grupper.

– Å beholde den eksisterende ordningen sikrer soknet som den lokale grunnenheten i kirken. Nominasjonskomiteen utgår fra menighetsrådene, sa biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug fra talerstolen.

Valg av bispedømmeråd

Direkte valg på fire leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig som menighetsrådsvalget. Til de regionale bispedømmerådsvalgene vil det foreligge lister fra nomineringsgrupper og en egen nominasjonskomité. Sistnevnte består av ett medlem fra hvert prosti i bispedømmet, og er satt sammen etter avstemning i et valgmøte der hvert menighetsråd sender sin representant.

Bispedømmerådet er det regionale leddet mellom kirken sentralt og lokalt.  Medlemmene av bispedømmerådet utgjør også Bjørgvins medlemmer av Kirkemøtet, som er det høyeste organet i Den norske kirke.

Valg av menighetsråd

For menighetsrådene sier det nye regelverket at det skal nedsettes en nominasjonskomité på tre personer som skal lage en liste. Det er i tillegg anledning for andre til å levere inn egne kandidatlister innen fristen 30. april 2019.
Forslag til kandidater til menighetsrådet kan meldes til nominasjonskomiteen i din lokale menighet. Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i 2019 fyller 18 år.

Ulike mennesker med ulike meninger samles i menighetsrådene for å gjøre kirken tydelig, synlig og relevant i lokalsamfunnet Det er 4–10 medlemmer i menighetsrådet.

Det å engasjere seg i ditt lokale menighetsråd er en viktig oppgave. Da får du være direkte med på å påvirke retningen din lokale menighet skal ta, da det er menighetsrådet som leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du derfor ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke.

Interessant og trivelig

Menighetsrådenes medlemmer har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn, og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. I tillegg deltar presten fast på rådsmøtene.

Menighetsrådet møtes 2–5 ganger i halvåret. I tillegg har de en representant i Kirkelig fellesråd – som er det organet som tar seg av administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene.

En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.
Menighetsrådets arbeid spenner over mange temaer; miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring, kirkemusikk, ansettelser eller samarbeid med frivillige, samt jus og økonomiforvaltning.

For at velgerne skal få vite mest mulig om kandidatene må du gi en presentasjon av deg selv og din bakgrunn når det gjelder arbeidserfaring og interesser. Det er også viktig å si fra om hvilke saker og arbeidsområder du vil prioritere i menigheten din.

Alle lister til menighetsråds- og bispedømmerådsvalg skal være innlevert innen 30. april.  Ta kontakt med din lokale menighet for mer informasjon om du ønsker å engasjere deg, og se mer informasjon om kirkevalget på kirken.no/valg

Tekst: Karoline Rossgård Salhus

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"