Hovedgudstjeneste med dåp

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Eidsvåg kirke

Arrangør:

Gudstjenste med dåp og nattverd.

Prest: Bård Haukedal

Kantor:

 

Takkoffer til menighetens arbeid.