Hovedgudstjeneste med dåp

Praktisk informasjon

Fra:24.2.2019 - kl.11.00

Til:24.2.2019 - kl.12.00

Sted:Eidsvåg kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Prest er sokneprest Aage Mjeldheim.

Kantor er

Takkoffer går til menighetens arbeid.