Avskjedsgudstjeneste Gunnar Nesse

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.30

Sted:Fana kirke

Arrangør:

Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Gunnar Nesse. Menighetens prester og prost Krtistin. Nattverd. Alle kor i menigehten deltar. Helge Haukås, Per Inge Hove og Irina Blankova sørger for musikken. Takkoffer til KFUK-KFUM Fana. Kirkekaffe og grillfest etter gudstjenesten.