Dåpsforeldresamling for dåpsforeldre som sokner til Fana kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.10.2019 - kl.12.00

Til:24.10.2019 - kl.13.30

Sted:Kapellsalen - Fana menighetssenter

Arrangør:

Dåpsforeldresamling for dem som sokner til Fana kirke.
Avsluttes med babysang.