Dåpsforeldresamling for dåpsforeldre som sokner til Fana kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.11.2019 - kl.12.00

Til:14.11.2019 - kl.13.30

Sted:Kapellsalen - Fana menighetssenter

Arrangør:

Dåpsforeldresamling for dem som sokner til Fana kirke.
Avsluttes med babysang.