Gudstjeneste med dåp og nattverd

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2019 - kl.11.00

Til:20.10.2019 - kl.12.00

Sted:Ytrebygda kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Kirkekaffe/ smørelunsj.
Takkoffer til menigehtens barne- og ungdomsarbeid.