Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.30

Sted:Fana kirke

Arrangør: