Gudstjeneste med dåp og nattverd

Praktisk informasjon

Fra:28.4.2019 - kl.11.00

Til:28.4.2019 - kl.12.30

Sted:Ytrebygda kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Barneandakt. Kirkekaffe/smørelunsj